Cz17042014

O szkole

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Jesteśmy szkołą PUBLICZNĄ i CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ
z dużymi tradycjami !!!

Szkoła Policealna
Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim

Kształci słuchaczy w formie stacjonarnej zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego w następujących zawodach:    

 • Technik masażysta (s)
 • Opiekun medyczny (s)
 • Asystentka stomatologiczna (s)
 • Higienistka stomatologiczna (s)
 • Terapeuta zajęciowy (s)
 • Opiekunka dziecięca (s)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (s)
 • Technik BHP (s)
 • Technik usług kosmetycznych (s)
 • Technik informatyk (s)
 • Technik turystyki wiejskiej (s)
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia (s)
 • Technik sterylizacji medycznej (s)
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej (s)

 (s) - kształcenie odbywa się wyłącznie stacjonarnie w tygodniu

Samorządowa Szkoła Policealna
dla Dorosłych
w Tomaszowie Mazowieckim

Kształci słuchaczy w formie stacjonarnej
i zaocznej zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego w następujących zawodach:   

 • Technik masażysta (s)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej (s/z)
 • Asystentka stomatologiczna (s)
 • Higienistka stomatologiczna (s)
 • Opiekun osoby starszej (s/z)
 • Opiekunka środowiskowa (s/z)
 • Opiekun medyczny (s/z)
 • Opiekunka dziecięca (s)
 • Technik BHP (s/z)
 • Technik drogownictwa (s/z)
 • Technik geodeta (s/z)
 • Technik usług kosmetycznych (s/z)
 • Technik informatyk (s/z)
 • Technik turystyki wiejskiej (s/z)
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia (s/z)
 • Technik sterylizacji medycznej (s/z)
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej (s)

 (s) - kształcenie odbywa się stacjonarnie od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych
 (z) - kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)


-->